Privacy

Privacy statement

Wet bescherming persoonsgegevens.
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden  niet opgenomen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij houden ons in alle gevallen aan de (Nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens.
In het kader van dienstverlening leggen wij gegevens vast, voor de uitvoering van een koop of huur overeenkomst of voor een informatie aanvraag of om prijs opgaven te doen.

Wijzigen of verwijderen van gegevens.
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of wijzigen. Na koop worden gegevens, indien u dit wenst en aanvinkt, in een bestand(Cookie) op uw eigen PC bewaard, eventuele gegevens die tijdelijk bij ons staan vermeld worden na een betaling automatisch verwijderd.

Beveiliging gegevens.
Wij maken voor de beveiliging van de door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen.
Wij behouden het recht voor om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Vragen.
Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen, 06-2924152 of info@boyzpc.nl,.